GDPR

Zprostředkovatel informuje budoucí klienty, že osobní údaje, které mu budou poskytnuty, se zavazuje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.